YUKI‘s HAND MADE

  • img-protect
  • img-protect
  • img-protect
  • img-protect
  • img-protect

 

【おにぎり】

おにぎり。

・オムライスおにぎり
・カレーピラフおにぎり
(星型に型抜きしたスライスチーズを乗せてみましたっ)

 

Rice balls.
・ Omelet rice rice balls
・ Curry pilaf rice ball
(I put the sliced ​​cheese that was cut into a star shape)